ο Λευτέρης Παρασκευάς  διέσχισε τα Πυρηναία Όρη.

Σκοπός της προσπάθειας ήταν ο Λευτέρης να καταφέρει να καλύψει την απόσταση των 866 χιλιομέτρων σε 20 μέρες με απώτερο σκοπό να στηρίξει το ίδρυμα ΕΣΤΙΑ ( www.eseepa.gr ) μέσα απο την υπέρβαση των σωματικών του ορίων.

Τα Πυρηναία είναι από τις µεγαλύτερες οροσειρές της  Ευρώπης. Βρίσκονται ανάµεσα στην Ισπανία και τη  Γαλλία και αποτελούν και φυσικά σύνορα των δύο  χωρών.

Εκτείνονται σε µήκος 866 περίπου χιλιοµέτρων  (538 µίλια) µε 48.000µ. (157.000 πόδια) ανάβαση, από  το Βισκαϊκό κόλπο µέχρι τη Μεσόγειο θάλασσα

Από τα µέσα Ιουνίου έως τα µέσα Σεπτεµβρίου, περίπου 10 άνθρωποι αφήνουν το Hendaye  κάθε µέρα, µε την πρόθεση να περπατήσουν ένα µέρος του GR10, αν και οι περισσότεροι  από αυτούς θα χρειαστούν αρκετά χρόνια για να το κάνουν. Μόνο ένα ή δύο άτοµα αφήνουν  το Banyuls προς την άλλη κατεύθυνση. Οι δυσκολίες της διαδροµής είναι οι καιρικές συνθήκες καθώς µέχρι και τους καλοκαιρινού µήνες µερικά τµήµατα της διαδροµής είναι  χιονισµένα ενώ η διαβίωση αρκούδων κάνουν έντονη την παρουσία τους.

Υπάρχουν αρκετά µέρη κατά τη διάρκεια της διαδροµής για διαµονή, συµπεριλαµβάνοντας κυρίως καταφύγια.

Η διαδροµή θεωρείται καλά σηµατοδοτηµένη µε κόκκινα και άσπρα σήµατα.

Η ΕΣΤΙΑ Ιδρύθηκε το 1982 από γονείς και φίλους ατόμων με νοητική υστέρηση, εδρεύει στο Νέο Ψυχικό και λειτουργεί με την άδεια και εποπτεία των Υπουργείων: Υγείας, Παιδείας, Εργασίας κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας.

Είναι φορέας παροχής υπηρεσιών φροντίδας και δια βίου υποστήριξης σε άτομα με νοητική υστέρηση